Aalborg Damekor1
1843
Brage
i285415639384653685._szw1280h1280_
Filh.-koret-2
Gistrup Koret billede nov 2017 - Kopi
i286541539342697298._szw425h320_
Mofi Margrethe kirken 2016c
Sangtus
Vokalisterne 5
Alborg Jernbane Orkester
APO-1
Swingbanden
FDF
RJO 2021-07-03_014
Struer 2
Vetsjysk 3


MOFNord arbejder inden for rammerne af folkeoplysningsloven.

MOFNord er et upolitisk oplysningsforbund, som drives af folk med en musisk baggrund.

MOFNord er deltagernes eget oplysningsforbund. Hvert hold fungerer som en forening med egen bestyrelse, der træffer beslutninger vedrørende timetal og deltagerbetaling samt indstiller til MOFNord ansættelse af underviser.

MOFNord tilbyder lektioner til en fast pris, som betyder, at jo flere man er på et hold, des lavere kan holdets bestyrelse sætte deltagerprisen.
Derfor er MOFNord det billigste oplysningsforbund.

En undervisningstime for et hold i Aalborg koster i 2024 kr. 275,-


Priseksempel:
Et hold med 25 elever i 40 timer.
40 timer x kr. 275,- = kr. 11.000,-
pr. deltager ved 25 elever ca. kr. 440,-

Er I flere på holdet, bliver det endnu billigere.


Tilskud til pensionister og studerende i Aalborg Kommune se skema.

MOFNord tager sig af det administrative som lønindberetninger, ansættelsespapirer, lovpligtige forsikringer og fælles annoncering, ligesom man er kontaktled til offentlige myndigheder.


MOF har div. instrumenter m.v. til vederlagsfri udlån blandt holdene,

se nedenstående:

Udlån


MOF har afsat et beløb på kr. 10.000,00, som holdene kan søge om til dirigent uddannelse og workshop.